Sơ đồ hệ thống thủy lực máy xúc đào Kobelco

Sơ đồ hệ thống thủy lực máy xúc đào Kobelco

Trường
06, December, 2019

Máy đào thủy lực Kobelco được biết đến là dòng máy có hệ thống thủy lực cho tốc độ làm việc đến các xy lanh được thiết lập cho hoạt động nhanh nhất đem lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với nhiều loại hình công việc đòi hỏi công suất cao như khai thác mỏ, san lấp, xây dựng...

Sơ đồ tổng quan hệ thống thủy lực cơ bản máy xúc đào Kobelco

Một hệ thống điều khiển thủy lực cho Máy xúc đào Kobelco theo tiêu chuẩn bao gồm một van điều khiển thủy lực trong đường dẫn dầu đầu tiên để cung cấp dầu áp lực từ bơm thủy lực với xi lanh boom (nâng hạ) theo hoạt động của phương tiện vận hành nâng hạ, van điều khiển cánh tay trong đường dẫn dầu thứ hai để cung cấp dầu áp lực từ bơm thủy lực nhánh hai.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Với xi lanh cánh tay (ARM) theo hoạt động của phương tiện vận hành cánh tay, van chuyển mạch hợp lưu có vị trí hợp lưu để nối các đường dẫn và vị trí dừng hợp lưu để dừng hợp lưu, điều khiển dòng chảy van để đưa dầu áp suất trở lại trong đường dẫn dầu đầu tiên vào bể chứa và điều khiển có nghĩa là điều khiển các van, để chuyển van chuyển đổi hợp lưu sang vị trí hợp lưu và đóng van điều khiển lưu lượng khi phương tiện vận hành cánh tay hoạt động độc lập và để chuyển van chuyển sang hợp lưu sang vị trí dừng hợp lưu và mở van điều khiển lưu lượng khi cả hai vận hành được vận hành đồng thời, do đó, hoạt động kéo tay được thực hiện độc lập, tốc độ xi lanh cánh tay tăng lên và hiệu quả thao tác được cải thiện.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Các bộ phận chính của sơ đồ hệ thống thủy lực máy xúc đào Kobelco

1. Hệ thống điều khiển thủy lực cho máy đào thủy lực Kobelco

Bao gồm:

- Một van điều khiển cần nâng được điều chỉnh để cung cấp dầu áp lực từ bơm thủy lực với xi lanh boom theo hoạt động của một thao tác vận hành, van điều khiển nâng hạ được xử lý trước mỗi đường ống.

- Một van điều khiển cánh tay arm thích nghi để cung cấp dầu áp lực từ bơm thủy lực với xi lanh cánh tay phù hợp với hoạt động của một phương tiện vận hành cánh tay, van điều khiển cánh tay được đặt trong đường dẫn dầu thứ hai; - Một van chuyển đổi hợp lưu được điều chỉnh để chuyển đổi giữa vị trí hợp lưu để nối dầu áp suất đã nói từ đường dẫn dầu thứ nhất và thứ hai đã nói và vị trí dừng hợp lưu để dừng tham gia.

- Một van kiểm soát dòng chảy được đặt trong đường dẫn dầu hồi lưu để trả lại dầu áp suất đã nói trong đường dẫn dầu đầu tiên nói trên vào bể.

- Và một phương tiện điều khiển để điều khiển van chuyển mạch hợp lưu nói và van điều khiển lưu lượng bằng cách chuyển van chuyển mạch hợp lưu sang vị trí hợp lưu và làm cho van điều khiển dòng chảy ở vị trí đóng khi phương tiện vận hành cánh tay được vận hành độc lập, và bằng cách chuyển đổi chuyển mạch hợp lưu nói van đến vị trí dừng hợp lưu và làm cho van điều khiển lưu lượng nói ở vị trí mở khi thao tác vận hành cánh tay ARM và thao tác vận hành nâng hạ BOOM được vận hành đồng thời.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

 

2. Bộ phận  thông tin hệ thống thủy lực cho máy đào thủy lực Kobelco

Bao gồm thêm một phương tiện phát hiện để phát hiện lượng hoạt động tăng áp suất khi vận hành nâng hạ, xúc.., và trong hệ thống điều khiển có nghĩa là công tắc van chuyển sang vị trí hợp lưu và công tắc cho biết van điều khiển lưu lượng ở vị trí đóng khi lượng hoạt động tăng vọt được phát hiện bằng phương tiện phát hiện nói trên không lớn hơn giá trị định trước.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

3. Hệ thống điều khiển di chuyển thủy lực cho máy đào thủy lực Kobelco

Trong đó van di chuyển thẳng được cung cấp như van chuyển mạch hợp lưu đã nói, van hành trình thẳng được điều chỉnh để chuyển đổi giữa vị trí chuyển đổi đầu tiên trong đó cho biết dầu áp lực từ thủy lực đầu tiên từ bơm và cho biết dầu áp lực từ bơm thủy lực nhánh thứ hai nói trên được đưa vào một cách độc lập để nói đường dẫn dầu thứ nhất và nói đường dẫn dầu thứ hai và do đó cho một động cơ di chuyển được xử lý trong đường dẫn dầu thứ nhất và một động cơ di chuyển được xử lý trong đường dẫn dầu thứ hai nói trên và một giây vị trí chuyển đổi trong đó cho biết dầu áp lực từ bơm thủy lực nhánh đầu tiên hoặc từ bơm thủy lực qua nhánh thứ hai nói được phân phối cho mỗi động cơ di chuyển nói trên.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Nguyên lý vận hành hệ thống thủy lực máy xúc đào Kobelco

Hệ thống điều khiển thủy lực trong máy đào thủy lực Kobelco trong đó xi lanh nâng hạ và xylanh tay, gầu có thể được vận hành độc lập khi hoạt động nâng cao và vận hành kéo tay được thực hiện đồng thời trong công việc cân bằng, trong khi khi hoạt động kéo tay một mình được thực hiện, tốc độ của xi lanh cánh tay có thể được tăng lên để cải thiện hiệu quả công việc san lấp mặt bằng.

Hệ thống điều khiển thủy lực cho máy đào thủy lực Kobelco theo sáng chế bao gồm, như một cấu hình cơ bản của nó, một van điều khiển chính được điều chỉnh để cung cấp dầu áp lực từ bơm thủy lực qua nhánh đầu tiên với xi lanh Boom theo phương thức vận hành nâng hạ với tốc độ cao, Van điều khiển boom (nâng hạ) được đặt trong đường dẫn dầu thứ nhất, van điều khiển Boom được điều chỉnh để cung cấp dầu áp lực từ bơm thủy lực qua nhánh dầu thứ hai với xi lanh cánh tay phù hợp với hoạt động của phương tiện vận hành cánh tay, van điều khiển cánh tay được đặt trong đường dẫn dầu thứ hai , một van chuyển đổi hợp lưu được điều chỉnh để chuyển đổi giữa vị trí hợp lưu để nối dầu áp suất từ ​​đường dẫn dầu thứ nhất và thứ hai và vị trí dừng hợp lưu để dừng tham gia, một van điều khiển dòng chảy được đặt trong đường dẫn dầu trở lại để trả lại dầu áp lực trong đường dẫn dầu đầu tiên đến bể chứa, và điều khiển có nghĩa là điều khiển van chuyển mạch hợp lưu và van điều khiển dòng chảy.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Các phương tiện điều khiển được cấu hình để chuyển van chuyển đổi hợp lưu sang vị trí hợp lưu và làm cho van điều khiển lưu lượng ở vị trí đóng khi phương tiện vận hành cánh tay được vận hành độc lập và để chuyển van chuyển sang hợp lưu sang vị trí dừng hợp lưu và để làm cho van điều khiển lưu lượng ở vị trí mở khi thao tác vận hành cánh tay và thao tác vận hành nâng hạ được vận hành đồng thời.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Theo cấu hình này, bằng cách tự động chuyển đổi van chuyển mạch hợp lưu và van điều khiển dòng chảy, khi các hoạt động nâng và kéo tay được thực hiện đồng thời, các xi lanh và tay đòn tương ứng có thể được vận hành độc lập và trong trường hợp thực hiện hoạt động kéo tay một mình, có thể tăng tốc độ của xi lanh cánh tay. Do đó, ví dụ khi cánh tay giả định ở vị trí gần như thẳng đứng và tốc độ cánh tay trở nên không đủ trong công việc san lấp mặt bằng, có thể tăng tốc độ dòng chảy của dầu áp lực đưa vào xi lanh cánh tay. Kết quả là, vấn đề tốc độ ngoại vi ở mặt trước của tệp đính kèm phía trước trở nên thấp đã được giải quyết và có thể cải thiện hiệu quả công việc san lấp mặt bằng.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Nền tảng ứng dụng của hệ thống thủy lực máy xúc đào Kobelco

1. Lĩnh vực phát minh

Sáng chế liên quan đến một hệ thống điều khiển thủy lực để điều khiển bộ truyền động thủy lực cho máy đào thủy lực.

2. Ứng dụng thủy lực cho máy xúc đào Kobelco

Theo một phương pháp thông thường để thực hiện những công việc như khai thác mỏ, san lấp mặt bằng... với việc sử dụng máy đào thủy lực Kobelco, một mặt trước của một cái gầu xúc được tiếp xúc với mặt đất trong khi cần nâng và một cánh tay được mở rộng đến mức tối đa và sau đó tăng cường hoạt động kéo và hoạt động kéo tay được thực hiện đồng thời để kéo gầu về phía máy xúc.

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Trong công việc cân bằng, khi cánh tay giả định trạng thái gần như thẳng đứng, tốc độ ngoại vi của đầu trước gầu trở nên thấp so với tốc độ xi lanh của xylanh tay, do đó đôi khi xảy ra trường hợp tốc độ xylanh của xylanh tay không đủ khi hiệu quả công việc sẽ được cải thiện.

Được biết, một máy đào thủy lực Kobelco có khả năng giải quyết vấn đề chậm trễ về tốc độ làm việc xảy ra khi thực hiện đồng thời hoạt động nâng hạ tay và hoạt động xúc đào (ví dụ, bằng sáng chế Nhật Bản Laid-Open số Hei 10-102547)

so-do-he-thong-thuy-luc-may-xuc-dao-kobelco

Máy xúc đào thủy lực Kobelco được biết đến này được cấu hình theo cách sao cho tốc độ xy lanh của xy lanh được thiết lập cho hoạt động tốt có tính đến công việc nâng có thể được tính đến trong công việc san lấp để cho phép vận hành ở tốc độ phù hợp với tay cao tốc độ.

Trong máy xúc đào thủy lực này, có thể kích hoạt tốc độ được thiết lập cho hoạt động tốt trong khi cho phép tốc độ của nó phù hợp với tốc độ cánh tay trong công việc san lấp mặt bằng, nhưng máy đào không được cấu hình để cho phép tăng tốc độ xi lanh cánh tay trong trường hợp chỉ thực hiện thao tác kéo tay được thực hiện trong thái độ gần như thẳng đứng của cánh tay.

Xem thêm Phụ tùng máy xúc đào Kobelco

Bình luận (1)
binh-luan

offencect Trả lời

[url=https://newfasttadalafil.com/]36 hour cialis online[/url] Hooohu tadalafil generic vs cialis Ou Acheter Cialis Serieux Xsgwhv Extra oxygen should be given if available. https://newfasttadalafil.com/ - comprare cialis online Bmdhvg Propecia Finasterid

Viết bình luận:
"