Máy xúc đào LiuGong, tải trọng 1.7 đến 95 tấn, model xuất châu Âu
"